lördag 26 januari 2013

Tippat och otippatFoto: Formelle Design

Fåglar och ugglor har synts ett tag i inredningen men trots det så var det något som dök upp 
lite överallt på Formex. Jag gillar fåglar i inredningen så för mig är det bara positivt även om 
man önskat att man fått se något lite mer otippat. I och för sig kan jag tycka att dödskallarna 
som letade sig in lite här och var och som spås bli en trend, är lite otippat i inredningssammanhang 
och jag har lite svårt att se att de kommer flytta in hos mig, men man ska aldrig säga aldrig.

Birds and owls have been seen for a while in the interior but despite that it was something that 
popped up all over the place at Formex. I like birds in the interior, so for me it’s just a positive, 
even if we wished to have seen something a little more unexpectedly. In and of itself, I think that 
the skulls that were looking into here and there, which is predicted to be a trend, is a bit unexpectedly 
in interior design context and I have a little hard to see that they will move in with me, but you 
should never say never.

//Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar